Interim-management met Resultaat
Projectmanagement
Het probleem met projecten in uw organisatie is dat interne medewerkers meestal niet de kennis en ervaring hebben om (complexe) projecten te leiden, wel kunnen zij de vakinhoudelijke inbreng verzorgen. Besteedt u het projectmanagement echter uit aan een leverancier, dan blijkt die vooral bezig te zijn met het afdekken van zijn eigen risico’s, waardoor u als organisatie steeds de probleemeigenaar bent. Onder aan de streep merkt u dat alle problemen in het project (uitloop in tijd, hogere kosten of verminderde kwaliteit) uiteindelijk alleen maar opgelost kunnen worden als u de portemonnee trekt.

Resultaat met Mensen heeft een heel andere kijk op projectuitvoering. Projectmanagement voor uw projecten hoort aan uw kant te staan en namens u te strijden voor een goed projectresultaat en neemt u zorgen uit handen. De persoonlijke inbreng van Meindert als projectmanager is daarbij onderscheidend. Open, Eerlijk, Positief en Serieus (OEPS), zijn daarbij de kenmerken van de aanpak.

Uiteraard is Meindert gecertificeerd Prince2 projectmanager

Programma management
Grote projecten bestaan vaak uit deelprojecten. Met name als deelprojecten voor het deel op zichzelf staan, maar op hun beurt randvoorwaardelijk zijn voor een ander project (bijvoorbeeld het bouwen van een website om beter met uw klanten te communiceren) is het van groot belang om de onderlinge samenhang en afhankelijkheden tussen projecten goed in de gaten te houden en te managen. Dergelijke projecten kunnen het beste als programma aangestuurd worden, omdat hierbij beter gestuurd kan worden op het uiteindelijke resultaat in plaats van dat het resultaat niet meer is dan een optelsom van de deelresultaten. In theorie zou dat hetzelfde moeten zijn, in de praktijk is het dat zelden. Met de programma aanpak van Meindert blijft de focus op uw bedrijfsdoelstellingen en zijn de projectresultaten gewaarborgd: sturen op resultaat.

Uiteraard is Meindert gecertificeerd MSP programma manager.

Lijnmanagement
Tijdelijk extra managementcapaciteit nodig? Bijvoorbeeld ter vervanging wegens ziekte, om uzelf tijd te geven een zorgvuldige werving te doen, tijdens reorganisatie waarbij de functie gaat verdwijnen. Ook in deze gevallen kan interim-management door Resultaat met Mensen voor u een goede optie zijn. Behalve een ervaren manager is Meindert ook een ervaren coach en hierdoor kan hij een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van coachend leiderschap in de organisatie. Ook bij het uitvoeren van lijnmanagementopdrachten staat voorop dat het resultaat herkenbaar moet zijn. Dit wordt gedaan door duidelijke doel- en taakomschrijvingen vooraf vast te stellen.

Adviesopdrachten
Een opdracht hoeft voor Resultaat met Mensen niet altijd langdurig te zijn. Over het algemeen wordt de inzetbaarheid in een opdracht beperkt tot maximaal 80%, zodat altijd tijd over blijft voor korte en snelle adviesopdrachten of onderzoeksopdrachten. Zo heeft Meindert in het verleden opdrachten gedaan waarbij een second opinion nodig was op een projectplan, zijn tijdens due diligence onderzoeken de operationele kwaliteit van organisaties doorgelicht en zijn beveiligingsplannen opgesteld. Dergelijke opdrachten duurden meestal enkele dagen, qua doorlooptijd. Goed kunnen analyseren en heel snel nieuwe kennis kunnen opdoen en integreren, zijn hierbij kernkwaliteiten die Meindert heel geschikt maken voor dit type opdracht.